POLIKLINIKA SEVER

Návrh interiéru a informačně-orientačního systému (infosystem) Polikliniky Sever v Českých Budějovicích pro KOH-I-NOOR HOLDING.
Analýza stávajícího stavu, řešení problematických míst, návrh interiéru v jednotném vizuálním stylu pro celou polikliniku a návrh grafického designu informačně-orientačního systému v objektu.

Design of the interior and information-orientation system (infosystem) of health centre Poliklinika Sever for KOH-I-NOOR HOLDING.
Analysis of the current situation, problematic areas, interior design in a uniform visual style for the entire health centre and graphic design of the information-orientation system in the building.

1/3 Analýza stávajícho stavu a koncepční návrh úprav / Current state analysis and conceptual modifications design

Průzkum stávajícho stavu interiéru a infosystému Polikliniky Sever, vyhodnocení a koncepční návrh úprav interiéru společných prostor (komunikace a čekárny; vlastní ordinace a provozy nebyly předmětem řešení) včetně barevnosti povrchů, výběru nového mobiláře

Survey of the current state of the interior and infosystem of the health centre, evaluation and conceptual design of interior modifications of common areas (paths and waiting rooms; the offices and operation rooms themselves were not included in the solution) including the colour scheme of the surfaces and selection of the new furniture

Analýzu si můžete prolistovat zde / You can browse the analysis here:

2/3 Detailní návrh informačně-orientačního systému budovy / Detailed design of information-orientation system of the building

Návrh grafického designu kompletního infosystému – od označení vstupů do objektu, přes orientační tabule pro celou polikliniku, směrovky u vertikálních komunikací (výtahy, schody) a rozcestníků horizontálních komunikací na podlažích, po individuální systémové označení jednotlivých ordinací včetně přípravy pro další informační prvky konkrétních provozů. Výběr dodavatele a spolupráce na přípravě realizace.

Graphic design of the complete infosystem – from signposting of the entrance to the building, through orientation boards in the whole health centre, directional signs for vertical communication (lifts, stairs) and signposts for horizontal communications on individual floors. Supplier selection and cooperation on the realization preparation.

Návrh si můžete prolistovat zde / You can browse the graphic design here:

3/3 Realizace / Realization

Související projekty/relating projects:
KOH-I-NOOR HOLDING
HARDMUTH
KOH-I-NOOR HARDTMUTH ergomarker
KOH-I-NOOR HARDTMUTH MARKERS
KOH-I-NOOR HARDTMUTH BRAND STORES/ZNAČKOVÉ OBCHODY
CNTI