onnik

Jednotný vizuální styl výrobce florbalových batohů onnik. Návrh loga, návrh potisku produktů onnik, katalog produktů. Návrhy individuálních potisků florbalových batohů dle přání zákazníků. Správa webu a sociálních sítí vč. tvorby grafiky.

Unified visual style of the floorball backpacks manufacturer onnik. Logo design, printing of products design, product catalog. Design of individual prints of floorball backpacks according to customer wishes. Websites and social media administration incl. graphics.

Katalog si můžete prolistovat zde / You can browse the catalogue here:

jednotný vizuální styl onnik / onnik unified visual style:

návrhy potisků pro kluby i jednotlivce / design of individual prints:

PLAY-OFF 2016

Kampaň Děláme věci stejně jako Vy … propagující Play-Off ČP extraligy vozíčkářů ve florbale v Českých Budějovicích v červnu 2016.

Campaign “We Do Things Just Like You …” promoting the Play-Off of the Wheelchair Floorball Extraliga in České Budějovice in June 2016.

Play-Off BOOK si můžete prolistovat zde / You can browse the Play-Off BOOK here: