vizuální design

informační systém Polikliniky profesora Řeháka

Informačně orientační systém (také informační systém, infosystém nebo IOS) je budován v návaznosti na návrh vizuálního stylu polikliniky >>

Informační systém vychází z vizuálního designu polikliniky a je koncipován jako několikaúrovňový - od venkovního označení budovy a exteriérových poutačů, přes hlavní prvky systému ve vstupní části (tabule se seznamem ordinací a lékařů na jednotlivých patrech a schématického vyobrazení budovy), dále zobrazení a popis vertikální komunikace v objektu, pak i směrovky na jednotlivá oddělení na patrech až po označení dveří jednotlivých ordinací.

PPR.IOS-01PPR.IOS-02PPR.IOS-03PPR.IOS-04PPR.IOS-05PPR.IOS-06PPR.IOS-07PPR.IOS-08PPR.IOS-09PPR.IOS-10PPR.IOS-11PPR.IOS-12PPR.IOS-13PPR.IOS-14PPR.IOS-15PPR.IOS-16PPR.IOS-17PPR.IOS-18PPR.IOS-19PPR.IOS-20PPR.IOS-21PPR.IOS-22PPR.IOS-23PPR.IOS-24PPR.IOS-25PPR.IOS-26PPR.IOS-27PPR.IOS-28

TETRAZON